e-BRIDGE

Razem zbudujmy polsko-ukraińską
wspólnotę przedsiębiorczości kobiet

Celem projektu „e-BRIDGE – Build Resources in Democracy, Guideline and in Entrepreneurship” jest rozwój Polsko-Ukraińskiej wspólnoty kobiet zaangażowanych we współpracę i rozwój przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych i rozwoju zawodowego w nauce, wykorzystania technologii, naukach inżynieryjnych i zaawansowanych zastosowaniach matematyki.

Projekt e-BRIDGE odpowiada na wyzwanie, jakim jest potrzeba budowy i rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce i na Ukrainie. Przedsiębiorczość wsparta kompetencjami cyfrowymi i STEM oraz umiejętnościami miękkimi zbuduje most do wzajemnego zaufania dla współpracy polsko-ukraińskiej i stanie się praktycznym narzędziem ułatwiającym tworzenia przyszłych przedsięwzięć współpracy kobiet z obu krajów.

W projekcie wzięło udział około 100 kobiet z Polski i Ukrainy w tym 30 studentek, magistrantek i doktorantek oraz 25 przedsiębiorczych kobiet po stronie ukraińskiej. Do Polski przyjechały przedsiębiorcze kobiety nie tylko z zachodniej Ukrainy (Lwów, Tarnopol i Iwano Frankowsk) ale także Centrum (Kijów) i Wschodu kraju. W projekcie e-BRIDGE tworzymy warunki do dyskusji na temat współpracy, wymiany wiedzy, pomysłów, koncepcji, obserwacji i doświadczeń.

W ramach projektu e-BRIDGE odbyły się dwie 3-dniowe wizyty studyjne w Polsce.

Grupa magistrantek i doktorantek przebywała w Krakowie w dniach 10 – 13 marca 2016 r. oraz Grupa kobiet przedsiębiorców rozpoczęła wizytę 17 marca 2016 r. w Bratkowicach, następnie gościła w ANKOL w Chorzelowie koło Mielca i do 20 marca realizowała atrakcyjny program w Krakowie.

Realizacja projektu e-BRIDGE była możliwa dzięki wsparciu rządu Stanów Zjednoczonych w ramach program Alumni Engagement Innovation Fund, który z ponad 800 wniosków z całego świata wybrał do realizacji 48 projektów z 43 krajów na świecie w tym 2 z Polski. Liderem projektu jest fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, zrzeszająca ponad 300 Kobiet Przedsiębiorców, Managerów i Specjalistów. Przygotowanie projektu możliwe było dzięki zaangażowaniu społecznemu studentek i doktorantek oraz współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi to przedsięwzięcie. Koordynatorem projektu jest Stanisław Alwasiak.

Rezultatem wizyty w Krakowie 55 przedsiębiorczych kobiet z Ukrainy będzie stworzenie Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet na Ukrainie i zbudowanie wirtualnego mostu współpracy Kraków – Kijów.

Federacja Stowarzyszeń „Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” aktualnie inicjuje i tworzy na Ukrainie nowe organizacje o identycznych celach statutowych, misji i podobnej nazwie, które będą automatycznie przyjmowane na podstawie zapisów w statutach do naszej Federacji w charakterze członków.

Wizyta 25 przedsiębiorczych kobiet z Ukrainy w firmie ANKOL Sp. z o.o.

Wizyta przedsiębiorczych kobiet z Ukrainy w Krakowie – marzec 2016

Wizyta przedsiębiorczych kobiet z Ukrainy – wywiady

Wizyta 30 studentek z Ukrainy w Krakowie – marzec 2016

Wizyta studentek z Ukrainy – wywiady

Relacja i galeria fotografii z wizyty przedsiębiorczych kobiet z Ukrainy w firmie ANKOL Sp. z o.o.
Galeria fotografii – foto Jan Piotr Szczepański
Galeria fotografii

Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej