e-BRIDGE

e-BRIDGE – Zaangażowanie kobiet przedsiębiorców
w debacie o współpracy międzynarodowej

e-BRIDGE symbolizuje nowatorski most współpracy kobiet. Przedsiębiorcze kobiety z Polski budują wzajemne relacje z kobietami na Ukrainie oraz w innych krajach.

Celem projektu “e-BRIDGE – Zaangażowanie kobiet przedsiębiorców w debacie o współpracy międzynarodowej” jest wsparcie kształtowania postaw proinnowacyjnych i rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce, na Ukrainie oraz w państwach Europy Wschodniej, poprzez szerokie włączenie do dyskusji i współpracy rozwojowej zaangażowanych społecznie kobiet przedsiębiorców. Bezpośrednia wymiana wiedzy i doświadczeń wspierana przez nowe technologie informatyczne umożliwi prezentację i szerokie wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk przedsiębiorczych kobiet z Polski dla kobiet w innych krajach w szczególności na Ukrainie.

Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.