Debata o współpracy międzynarodowej

Cykl 10 spotkań dyskusyjnych z przedsiębiorcami w Warszawie

Miejsce: Warszawa – Centralna Biblioteka Rolnicza przy ul. Krakowskie Przedmieście 66

Terminy: październik 2016

czwartek
6 październik
godz. 15.00 – 17.00
 
Turystyka – jako szansa na współpracę biznesową
Prezentacja: Anna Somorowska oraz Aleksandra Kuna
środa
19 październik
godz. 15.00 – 17.00
Polskie innowacyjne przedsiębiorstwo jako lider procesu komunikacji w skali światowej. MIGAM – rozwiązanie dla osób niesłyszących w Polsce i na świecie
Prezentacja: Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
czwartek
20 październik
godz. 15.00 – 17.00
Rozwiązania systemowe dla bezpieczeństwa we współpracy międzynarodowej
Prezentacja: dr Przemysław Ligenza – Fundacja Bezpieczeństwa Gospodarczego
czwartek
27 październik
godz. 15.00 – 17.00
Innowacje i zdrowie jako szansa na międzynarodową współpracę biznesową
Prezentacja: Fundacja Zdrowe Społeczeństwo
piątek
28 październik
godz. 15.00 – 17.00
 
Modelowe przykłady współpracy międzynarodowej –
Polska 3.0 jako źródło inspiracji dla Ukrainy 3.0

Prezentacja: Angelika Jarosławska – Koordynator Projektu Polska 3.0
Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Terminy: listopad 2016

czwartek
3 listopad
godz. 15.00 – 17.00
Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności
Prezentacja: Tomasz Szelągowski i Tomasz Leśniak – Polski Innowacyjny Klaster Medyczny – PIKMED
wtorek
8 listopad
godz. 15.00 – 17.00
Zwiększenie wiarygodności jako narzędzie współpracy międzynarodowej
oraz fundusze dostępne w ramach pomocy w Polsce i Ukrainie

Prezentacja: Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet
oraz CONE Group
środa
9 listopad
godz. 15.00 – 17.00
Perspektywy rynku pracy i propozycje dla polityki zagranicznej
oraz współpracy rozwojowej

Prezentacja: ŚWIAT KADR Marta Zięba-Szklarska
poniedziałek
28 listopad
godz. 15.00 – 17.00
Nowe technologie komunikacyjne we współpracy międzynarodowej
To rewolucja w komunikacji, która miała wpływ na aktywizację zawodową kobiet i wywarła olbrzymi wpływ na życie zwykłych ludzi i prowadzenie biznesu. Powstała całkowicie nowa gospodarka „on line”, nowe usługi, stanowiska pracy. Powstały nowe narzędzia dotarcia do konkretnej grupy docelowej z pominięciem granic (Internet nie zna granic), do pozyskiwania relacji, kontaktów biznesowych, komunikacji p2p. Warto przyjrzeć się tym narzędziom, by je umiejętnie wykorzystywać w kontaktach z partnerami biznesowymi oraz nabywcami dóbr i usług.
Prezentacja: GOLDEN FRAME MEDIA
oraz Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

UWAGA: Spotkanie będzie transmitowane na żywo na Facebooku


Miejsce: Kraków – iTechcloud coworking przy ul. Berka Joselewcza 2 / 1
Termin: środa, 30 listopad 2016 godz. 15.00 – 17.00
Temat: Możliwości pozyskania funduszy na rozwój przedsiębiorczości
Prezentacja: Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Ostatnie, dziesiąte spotkanie cyklu dyskusyjnego odbędzie się w Krakowie i poświęcone będzie możliwościom ubiegania się o wsparcie finansowe, przede wszystkim przez Ukraińców mieszkających w Polsce. W trakcie tego spotkania przewidujemy dyskusję o możliwości wsparcia stworzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej, współpracy międzynarodowej oraz dofinansowania rozwoju zawodowego.


Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkania w ramach cyklu spotkań dyskusyjnych o współpracy międzynarodowej, które organizujemy w październiku i listopadzie 2016 r.

Spotkania odbywają się w wąskim gronie około 20 osób i umożliwiają wymianę poglądów i opinii specjalistów oraz zainteresowanych przedsiębiorców, a także pozwalają na zaprezentowanie projektów realizowanych na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedsiębiorców, w szczególności kobiety. Na spotkania zapraszamy także przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji promujących przedsiębiorczość i współpracę rozwojową z krajami Europy Wschodniej – przede wszystkim z Ukrainą.

Spotkania są doskonałą okazją do pokazania i zademonstrowania produktów, wyrobów i działań, które mogą wzbudzić zainteresowanie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Uczestnicy mają możliwość wymiany opinii, doświadczeń i postulatów specyficznych dla rozwoju współpracy międzynarodowej przedsiębiorców. Ponadto planujemy prezentację przedsięwzięć biznesowych i społecznych prowadzonych przez przedsiębiorcze kobiety w Polsce, jako dobrych przykładów mogących zainspirować inne osoby do działania na rynku lokalnym lub w innych krajach.

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie z cyklu “Debata o współpracy międzynarodowej” odbyło się w czwartek 6 października 2016 r. o godz. 15.00 w Warszawie, w Klubie Kobieta Przedsiębiorcza, przy Alei 3 Maja 5a.

Cykl spotkań dyskusyjnych jest organizowany przez Fundację Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, w ramach realizacji projektu “e-BRIDGE – Zaangażowanie kobiet przedsiębiorców w debacie o współpracy międzynarodowej”.

Zapraszamy do współpracy w ramach projektu e-BRIDGE. Osoby zainteresowane możliwościami współpracy międzynarodowej oraz rozwojem międzynarodowej sieci przedsiębiorczych kobiet prosimy o wypełnienie zgłoszenia:

Zgłoszenie zainteresowania współpracą międzynarodową

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych