Laboratorium innowacji we współpracy międzynarodowej

Konferencja – Dyskusja – Networking

Termin: poniedziałek 14 listopad 2016 r. godz. 11.00 – 15.00
Miejsce: Warszawa – Centralna Biblioteka Rolnicza przy ul. Krakowskie Przedmieście 66

W dniu 14 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja i spotkanie dyskusyjne połączone z networkingiem “Laboratorium innowacji we współpracy międzynarodowej”:

  • blok tematyczny Polska i Ukraina – najkorzystniejszy model współpracy
  • blok tematyczny Fundusze we współpracy Europejskiej i Euroatlantyckiej dla Ukrainy
  • blok tematyczny Dobre praktyki międzynarodowej współpracy i rozwoju

Kobiety aktywne z Polski i Ukrainy, ceniące swoją kobiecość i przedsiębiorczość ale chętnie współpracujące z mężczyznami – Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet, spotkały się na wspólnej debacie w Warszawie. Poszukiwały odpowiedzi na pytania jak zbliżyć biznesowo Polskę i Ukrainę, zbudować most ponad podziałami niełatwej przeszłości. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami oraz wzięcia udziału w dyskusji o możliwościach poszerzania działalności między innymi o rynek ukraiński. Fundacja “Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet” zorganizowała to wyjątkowe spotkanie w ramach realizacji projektu “e-BRIDGE – Zaangażowanie kobiet przedsiębiorców w debacie o współpracy międzynarodowej”.

Panele dotyczyły doświadczeń historyczno-biznesowych Polski i Ukrainy oraz funduszy dla Ukrainy we współpracy Europejskiej i Euroatlantyckiej. W dyskusji udział wzięli Przemysław Ligenza, dr nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kostiantyn Zolotarevskyi – prezydent Międzynarodowego Funduszu Wspierania Ukrainy, Hennadii Pampukha, prezes międzynarodowego stowarzyszenia non-profit „European Arbitration Chamber” w Brukseli, a także Stanisław Alwasiak – specjalista zagadnień polsko-ukraińskich.

Paneliści poruszyli szeroki zakres tematów dotyczących historii, różnic i podobieństw między Polską a Ukrainą. Zastanawiano się nad przełamaniem ograniczeń w stosunkach biznesowych. Hennadii Pampukha omówił problem wysokiego wykształcenia Ukraińców, którzy pracują w Polsce na niskich stanowiskach. Zauważono także, że dużymi barierami do nawiązania współpracy są nie tylko bariery taryfowe ale przede wszystkim różnice w standardach technicznych czy normach sanitarnych. Kostiantyn Zolotarevskyi podkreślał, że podstawą prowadzenia biznesu polsko – ukraińskiego jest znajomość przepisów i prawa, a także rozumienie ich. Przedstawił zasadność szkoleń wyjaśniających mechanizmy ukraińskiego i europejskiego handlu, zadania te wpisują się w działalność Międzynarodowego Funduszu Wspierania Ukrainy.

Konkluzją debaty było stwierdzenie, że mimo różnic historycznych, można realnie pracować gospodarczo i oddziaływać na politykę. Należy zawsze pamiętać, że te Polska i Ukraina sąsiadują ze sobą i mogą podjąć wspólne przedsięwzięcia.

Niezwykle interesująco przebiegała druga część konferencji. Zaprezentowano firmy i działania w ramach dobrych praktyk międzynarodowej współpracy i rozwoju. Przedstawione zostały modelowe inicjatywy, takie jak klastry POLSKA 3.0 i UKRAINA 3.0, tutaj pani Angelika Jarosławska i pan Andrzej Voight przedstawili korzyści z uczestnictwa w Inicjatywie Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Kijowie „Innowacyjna Gospodarka i Nauka”. Praktyczne przykłady innowacyjnych usług zdrowotnych i kompleksową rekonstrukcję zdrowia jako element współpracy międzynarodowej przedstawił pan Tomasz Szelągowski – prezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. O komercjalizacji polskich produktów na rynkach zagranicznych z wykorzystaniem środków unijnych mówiła pani Beata Styś – prezes Zarządu EUforYOU S.A., Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet, a o smacznych przekąskach z suszonych owoców i warzyw, jako pomyśle na sukces opowiadała pani Małgorzata Kamińska właścicielka AMKEZ, także Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet.

Spotkanie zakończyła prezes Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet pani Urszula Ciołeszyńska, podkreśliła potrzebę równowagi pierwiastka męskiego i kobiecego w przedsiębiorczości, a także wagę pokazywania dobrych praktyk w różnych branżach. Pomysł współpracy e-BRIDGE zainspirowany został przez kobiety z Ukrainy, które na różnych spotkaniach opowiadały o swoich marzeniach. Tak jak kiedyś Polki otrzymywały pomoc i wsparcie z Zachodu, tak teraz chcą przekazać zdobyty potencjał Ukrainkom. Projekt symbolizuje most współpracy, most budowania możliwości.

Warto podkreślić, że termin i tematyka wydarzenia wpisały się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (trwa od 14 do 20 listopada), w tym również w Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet (19 listopada).

Partnerami konfernecji są: Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Polska 3.0, Polski Innowacyjny Klaster Medyczny, Międzynarodowy Fundusz Wspierania Ukrainy, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Fundacja Zdrowe Społeczeństwo, Instytut Allerhanda.

Szczegółowy Program Konferencji

10.30 – 11.00
Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15
Powitanie – Wprowadzenie
11.15 – 12.15

I blok tematyczny
Polska i Ukraina – najkorzystniejszy model współpracy

Dyskusja panelowa
Prowadzenie: dr Przemysław Ligenza

Pytania i odpowiedzi

12.15 – 13.15

II blok tematyczny
Fundusze we współpracy Europejskiej i Euroatlantyckiej dla Ukrainy

Dyskusja panelowa
Prowadzenie: Kostiantyn Zolotarevskyi – Prezydent Międzynarodowego Funduszu Wspierania Ukrainy

Pytania i odpowiedzi

13.15 – 13.45
Przerwa
13.45 – 15.00

III blok tematyczny
Dobre praktyki międzynarodowej współpracy i rozwoju

Modelowe inicjatywy – klastry POLSKA 3.0 i UKRAINA 3.0.
Korzyści z uczestnictwa w Inicjatywie Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Kijowie “Innowacyjna Gospodarka i Nauka”.

Prezentacja: Angelika Jarosławska, Bogdan Węgrzynek i Andrzej Voigt – Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Praktyczne przykłady innowacyjnych usług zdrowotnych.
Kompleksowa rekonstrukcja zdrowia jako element współpracy międzynarodowej i szansa na wykorzystanie polskich doświadczeń.

Prezentacja: Tomasz Szelągowski – Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED

Komercjalizacja polskich produktów na rynkach zagranicznych z wykorzystaniem środków unijnych.
Prezentacja: Beata Styś – EUforYOU S.A.

Innowacyjne, naturalne przekąski z polskich owoców i warzyw Amkez.
Prezentacja: Małgorzata Kamińska – Amkez

Praktyczne doświadczenia promocji przedsiębiorczości z wykorzystaniem funduszy krajowych i międzynarodowych.
Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce i na świecie.

Prezentacja: Urszula Ciołeszyńska – Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Pytania i odpowiedzi

15.00 – 15.10
Podsumowanie – Na zakończenie zapraszamy na poczęstunek

Termin: poniedziałek 14 listopad 2016 r. godz. 11.00 – 15.00
Miejsce: Warszawa – Centralna Biblioteka Rolnicza przy ul. Krakowskie Przedmieście 66

Zapraszamy do współpracy w ramach projektu e-BRIDGE. Osoby zainteresowane możliwościami współpracy międzynarodowej oraz rozwojem międzynarodowej sieci przedsiębiorczych kobiet prosimy o wypełnienie zgłoszenia:

Zgłoszenie zainteresowania współpracą międzynarodową

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych