e-BRIDGE

e-BRIDGE – Zaangażowanie kobiet przedsiębiorców
w debacie o współpracy międzynarodowej

e-BRIDGE symbolizuje nowatorski most współpracy kobiet. Przedsiębiorcze kobiety z Polski budują wzajemne relacje z kobietami na Ukrainie oraz w innych krajach.

Ideą przewodnią projektu jest konstruktywne społeczne wsparcie dla działań podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz inne instytucje publiczne i społeczne na rzecz powodzenia przemian demokratycznych, przede wszystkim na Ukrainie oraz w Europie Wschodniej.

Celem projektu jest wsparcie kształtowania postaw proinnowacyjnych i rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce, na Ukrainie oraz w państwach Europy Wschodniej, poprzez szerokie włączenie do dyskusji i współpracy rozwojowej zaangażowanych społecznie kobiet przedsiębiorców. Bezpośrednia wymiana wiedzy i doświadczeń wspierana przez nowe technologie informatyczne umożliwi prezentację i szerokie wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk przedsiębiorczych kobiet z Polski dla kobiet w innych krajach w szczególności na Ukrainie.

Projekt “e-BRIDGE – Zaangażowanie kobiet przedsiębiorców w debacie o współpracy międzynarodowej” jest nowatorskim przedsięwzięciem twórczo wspierającym rozwój zaangażowania społecznego polskich kobiet przedsiębiorców we współpracę rozwojową z przedsiębiorczymi kobietami z innych krajów, w szczególności z Ukrainy.

Zaangażowanie polskich kobiet przedsiębiorców w debacie o współpracy międzynarodowej osiągniemy:

  • informując i demonstrując polskie rozwiązania jako model przemian demokratycznych, który może stanowić przykład dla państw w procesie transformacji systemowej i budowy mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego,
  • angażując potencjał szerokiego grona kobiet przedsiębiorców – ich umiejętności, doświadczenia, kontaktów i pasji społecznej – jako dotychczas nie wykorzystanego zasobu polskiej polityki zagranicznej,
  • rozwijając nowatorskie mechanizmy współpracy rozwojowej oparte na doświadczeniach Polsko-Ukraińskiego projektu wsparcia przedsiębiorczości kobiet realizowanego w 2015 i 2016 roku, wspieranego dotacją przyznaną przez Amerykański Departament Stanu.

Cenną cechą projektu jest skupienie się na unaocznieniu w praktyce, poprzez przykłady i upowszechnienie dobrych wzorów, zaangażowania społecznego oraz budowania i promocji szerokiej międzynarodowej wspólnoty przedsiębiorczości kobiet, związanych wspólnotą przekonań, samopomocy, zaufania i współpracy.

Zaplanowane rezultaty realizacji projektu to:

  • rozwój czynnego społecznego wsparcia dla polskiej polityki zagranicznej,
  • rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej,
  • wsparcie oddolnego współtworzenia modelu przemian demokratycznych, który może stanowić przykład dla Ukrainy i ew. innych państw w procesie transformacji systemowej i budowy mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego,
  • stworzenie i rozwój społecznego partycypacyjnego mechanizmu zbierania wymiany informacji, współdziałania i debaty.

Projekt “e-BRIDGE – Zaangażowanie kobiet przedsiębiorców w debacie o współpracy międzynarodowej” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego wspierającego samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej w 2016 r. Wykonawcą projektu jest fundacja “Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet”.

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.