e-BRIDGE

e-BRIDGE – Zaangażowanie kobiet przedsiębiorców
w debacie o współpracy międzynarodowej

Seria prezentacji przedstawiająca sukcesy polskich kobiet – przedsiębiorców:

 • Beata Drzazga – Model wysokiej jakości usług opiekuńczych jako wzór w działalności gospodarczej
 • Aneta Gibek-Wiśniewska – Mediacje jako narzędzie rozwiązywania sporów i potencjalny wzór dla Ukrainy
 • Izabela Gil – Społeczna odpowiedzialność biznesu w służbie dzieci
 • Angelika Jarosławska – Polska 3.0 jako źródło inspiracji dla Ukrainy 3.0
 • Małgorzata Kamińska – Innowacyjne produkty szansą na zmianę kierunków eksportu
 • Anna Kolisz – Ankol jako wzór przedsiębiorczości i organizacji
 • Sylwia Mokrysz – Rozwój w firmie rodzinnej
 • Ewa Sobkiewicz – Przedsiębiorca i prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
 • Anna Somorowska – Ambasadorka Mazowsza i Polski
 • Monika Szczerbak – Doskonalenie partnerskiej współpracy w audycie i usługach finansowych
 • Alicja Wojciechowska – Rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego na przykładzie firmy ALLES
 • Marta Zięba-Szklarska – Jak skutecznie zarządzać grupą przedsiębiorstw

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.