Wiceprezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”

Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania psycholog i mediator. Piastując urząd sędziego, poszukiwała narzędzi dla osiągnięcia dialogu między stronami. Po wieloletniej pracy złożyła urząd i opracowała pierwszy holistyczny program rozwoju osobistego człowieka w jego nowej świadomości Neo Sea. Od wielu lat stanowi on źródło inspiracji dla rodzica, ucznia, nauczyciela, przedsiębiorcy i po prostu człowieka, który dzięki zaproponowanym przez autorkę narzędziom „szyje” swój „nowy (Neo) rozmiar (Sea)” świadomości dla osiągnięcia tego, co kocha, co jest jego pasją i prawdziwym źródłem dla odnalezienia Geniusza.

Fundator, założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Harmonia Życia. W ramach Neo Sea, podjęła innowacyjne i jedyne w Polsce działania pn.:
– „Radosne Macierzyństwo” – pierwszy w Polsce program, który całodobowym wsparciem Fundacji w Szpitalu Położniczym objął ponad kilka tysięcy rodzin.
– „Edukacja Jutra” – pierwszy program dydaktyczny, wychodzący poza dotychczasowe schematy oświaty, prowadzony pilotażowo w różnych szkołach województwa opolskiego, a obecnie wprowadzany do wszystkich szkół podstawowych w powiecie opolskim.
Pionierskość i wyjątkowość tych programów, pozwoliły zdobyć uznanie i zostały w 2015 r. uroczyście inaugurowane przez Panią Prezydentową Annę Komorowską w towarzystwie jej męża – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Pomysłodawczyni kilkudziesięciu zadań publicznych oraz projektów prywatnych skierowanych do m. in. przedsiębiorców, mam, młodzieży szkolnej, seniorów, osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach pozostałych autorskich i stałych programów Fundacji tj. „Człowiek i jego możliwości”, „Przedsiębiorca przyszłości”, „Harmonia Seniora”.

Dzięki podejmowanej innowacyjnej aktywności społecznej oraz autorskim przedsięwzięciom została laureatką nagrody „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2014 r.”

Współgospodarz audycji „Akademia Życia” prowadzonej cyklicznie w Radio Opole.

Pisarka, autorka książki i audiobooka pt. „Wędrowiec i Geniusz, opowiedz co u Ciebie słychać”. W przygotowaniu wydawniczym kolejne pozycje książek i elementarzy świadomego człowieka.

Zawodowo czynny Adwokat zajmująca się obsługa prawną i mediacyjną podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i samorządów. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego.
Autorka projektów, audytów, biznesplanów w aspekcie prawnym i gospodarczym dedykowanych podmiotom gospodarczym z kapitałem krajowym i zagranicznym.

Wykładowca m.in. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.

Projektodawczyni i realizatorka szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, cyklu szkoleń w województwie opolskim „Świadomość prawna drogą do sukcesu”, szkoleń o tematyce mobbingowej oraz dwuletniego cyklu szkoleń „Kreacja sukcesu w biznesie w aspekcie prawnym i psychologicznym”.

Ekspertka z zakresu prawa i mediacji w audycjach radiowych i telewizyjnych.

Zawodowo również aktywny Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
Przewodnicząca Komisji Mediacyjnej Centrum Mediacyjnego NRA przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.

Prezes Zarządu, fundator i założyciel Fundacji Mediatio propagującej ideę mediacji i świadomego dialogu.

Autorka innowacyjnego pierwszego w Polsce przedsięwzięcia pn. „Mediacja to nic nie kosztuje” współrealizowanego z Sądem Okręgowym w Opolu oraz prelegentka, konsultant przy stałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego w tworzeniu innowacyjności w mediacjach, w tym w szczególności w mediacjach gospodarczych.

Współtwórca działu mediacyjnego w Opolskiej Strefie Demograficznej Województwa Opolskiego. Prelegentka wielu konferencji dot. mediacji m.in. „Mediacje, a dobro dziecka”, „Mediacje w oświacie i życiu społecznym”.

W związku z bogatym doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów gospodarczych pomiędzy firmami reprezentującymi kapitał krajowy i zagraniczny stale tworzy nowe inicjatywy na rzecz podniesienia społecznej świadomości dot. mediacji.

Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Ambasada Przedsiębiorczości Opole”.

Prywatnie szczęśliwa żona i matka trójki dzieci.