Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia “Ambasada Przedsiębiorczości Mielec”
Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny ANKOL Sp. z o.o.

Karolina Kolisz jest absolwentką Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu w zakresie administracji samorządowej oraz studiów podyplomowych na Politechnice Koszalińskiej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, politolog. Ukończyła prestiżowy program edukacyjny First Time Manager™ 2013 oraz Program Management 2015 realizowany przez ICAN Institute wsparty narzędziami Harvard Business Publishing i Harvard Business Review Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte podczas pracy w strukturach korporacyjnych.

W ANKOL Karolina Kolisz nadzoruje prawidłowy przebieg zadań operacyjnych decydujących o realizacji celów strategicznych. Koordynuje działalność administracyjną, handlową, marketingową oraz organizacyjną firmy. Osobiście angażuje się w osiąganie optymalnej efektywności w prowadzonych działaniach handlowych. Wspiera kluczowe działania ANKOL związane z polityką jakościową poprzez nadzorowanie poprawnego funkcjonowania i przestrzegania procedur wynikających z wdrożonych norm systemów zarzadzania jakością.

Za twórcze i nowatorskie podejście do biznesu odznaczona przez Światową Konfederację Przedsiębiorców WORLDCOB (USA) Tytułami oraz Certyfikatami The BIZZ w kategorii Excellence in Business Leadership w latach 2013, 2014 i 2015.