Założyciel i Prezes Fundacji “Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”
Ambasador Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce

Mianowana przez Komisję Europejską na Ambasadora Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości Kobiet założyła w Polsce fundacje, które promują przedsiębiorczość wśród kobiet. Pomysłodawczyni i Koordyntor Projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zainspirowanego inicjatywą Komisji Europejskiej, która w 2009 roku stworzyła Europejską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Jako Polski Ambasador Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet (Poland Ambassador of Women’s Entrepreneurship Day) jest członkiem międzynarodowego zespołu Women’s Entrepreneurship Day World Ambassadors.

Jest członkiem LCI Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions, jednej z największych organizacji wolontariuszy na świecie. Za działalność społeczną na arenie międzynarodowej otrzymała tytuł Ambasadora Dobrej Woli Lions Clubs International.

Absolwentka The International Visitor Leadership Program (IVLP) finansowanego przez Departament Stanu USA.

Jest członkiem Bractwa Kawalerów Spiżowych i posiada tytuł Mistrza Loży Human Rights oraz status przedstawiciela bractwa w randze Charge D’Affaires Ad Interim.

Współzałożycielka Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów działającym przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Sprawowała szereg funkcji w administracji publicznej, zarządzała dużymi zespołami w korporacjach międzynarodowych. Od 2003 r. właścicielka firmy doradczej Agencja Promocji Gospodarczej, specjalizującej się w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Za działalność zawodową, społeczną i charytatywną uhonorowana wieloma odznaczeniami (m.in. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, Odznaka honorowa “Za zasługi dla Województwa Opolskiego”, Nagroda Loży Opolskiej Business Centre Club “Przedsiębiorca Dzieciom”, medal 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej).

Mąż Leszek, którego poznała na studiach. Mama Mariusza i jego żony Kasi oraz Łukasza i jego żony Marysi, babcia Michała, Majeczki oraz Laury.

Ważniejsze wyróżnienia przyznane za działalność zawodową, społeczną i charytatywną