Uczestniczymy w projekcie Europejskiej Platformy Przedsiębiorczości Kobiet WEgate (European E-Platform on Women Entrepreneurship WEgate).

Uroczyste otwarcie platformy WEgate odbyło się w dniu 30 września 2016 r. w Brukseli. Urszula Ciołeszyńska uczestniczyła w tym wydarzeniu, reprezentując Federację Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” na specjalne zaproszenie Dyrektora Generalnego EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Innovation and Advanced Manufacturing Clusters, Social Economy and Entrepreneurship.

Celem platformy WEgate jest otworzyć wrota na rynek europejski dla kobiet przedsiębiorczych.

To unikalne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej stwarza wyjątkową sieć współpracy przedsiębiorczych kobiet, będzie dostarczać istotnych informacji, inspiracji i wsparcia dla kobiet przedsiębiorców w zakresie finansowania, zarządzania, marketingu i nowych możliwości rozwijania biznesu na arenie międzynarodowej. Będzie udostępniać wsparcie mentoringowe i różne formy atrakcyjnych szkoleń. Będzie również umożliwiać wymianę dobrych praktyk, prezentację dobrych wzorców i sukcesów, ciekawych wydarzeń i inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości kobiet w Europie.

Platforma WEgate skupia przedsiębiorcze i innowacyjne kobiety z całej Europy, które posiadają co najmniej jedną wspólną cechę: prowadzą własną firmę lub są gotowe do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Platforma WEgate zaprasza do współpracy na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet szerszą społeczność, w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, izby gospodarcze, samorząd lokalny, uczelnie wyższe, media i inne.

Celowość powyższych działań potwierdzona została w Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach z dnia 13 września 2011 r. oraz w dokumencie Komisji Europejskiej PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020 – Plan działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie do 2020 r., który ma na celu rozwój potencjału przedsiębiorczości w Europie, zlikwidowanie istniejących przeszkód i zrewolucjonizowanie kultury przedsiębiorczości. Postrzeganie przedsiębiorców jako twórców miejsc pracy i osób rozwijających gospodarkę, a także docenianie ich sukcesów, to jedno z kluczowych zadań do realizacji w ramach tego dokumentu.