FCEM jest pionierską organizacją przedsiębiorczych kobiet, została założona w 1945 roku w Paryżu i szybko rozwijała się w całej Europie i na 5 kontynentach. FCEM promuje solidarność i przyjaźń podobnie myślących kobiet, które łączy wspólny cel rozwój przedsiębiorczości. Dzisiaj sieć FCEM liczy 5 milionów członków w 120 różnych krajach na pięciu kontynentach. Nasza Federacja Stowarzyszeń MSAPK z uwagi na kontynuację projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zostanie wkrótce członkiem FCEM.