Konkurs „Liderzy Innowacyjności – Innovation Awards” jest częścią szerokiego projektu, którego celem jest promocja sektora nowoczesnych technologii w Polsce. Głównymi organizatorami są Emirates & Europe Business Development Cluster oraz Gazeta Prawna, wspierani przez Partnerów projektu, którzy są jednocześnie fundatorami nagród.

Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest oficjalnym partnerem konkursu, a Prezes Zarządu Urszula Ciołeszyńska jest członkiem kapituły konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. w Hotelu InterContinental w Warszawie w ramach drugiej edycji Emirates & Europe Economic Forum – Innowacja Szansą na Rozwój Gospodarczy.

Konkurs jest przeprowadzany raz do roku w ramach działalności Smart City i odpowiada na zmiany, jakie dokonują się w polskich miastach. Przemiana ta dotyka wielu aspektów, począwszy od ekologii, poprzez transport, energetykę, budownictwo oraz sposoby komunikacji z mieszkańcami. Głównym celem jest wyróżnienie osób, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorstw i start-upów za promowanie innowacji i przedsiębiorczej postawy. Nagrodą „Liderzy Innowacyjności” uhonorowane zostaną osoby i podmioty wyróżniające się w zakresie transferu technologii, wzmacniające innowacyjność gospodarki krajowej w siedmiu kategoriach:

  • Innowacyjne Miasto,
  • Innowacyjna Gmina,
  • Innowacyjny Urząd Marszałkowski,
  • Innowacyjny Przedsiębiorca,
  • Innowacyjna Kobieta,
  • Innowacyjny Start-up,
  • Innowacyjna Instytucja.

Szczegółowe informacje o konkursie znajduje się na oficjalnej stronie internetowej.