Million Women Mentors – jesteśmy partnerem międzynarodowego projektu mentorskiego MWM w Polsce.

Co to jest Million Women Mentors ?

Million Women Mentors to ruch społeczny realizowany obecnie na terenie USA zainicjowany i koordynowany przez organizację STEMconnector, który angażuje milion naukowców, informatyków, inżynierów, technologów, chemików, fizyków, matematyków (zarówno mężczyzn jak i kobiet) do pełnienia roli mentorów dla uczennic, studentek i kobiet w różnym wieku żeby zwiększyć ich zainteresowanie karierą zawodową oraz wzmocnić ich praktyczne umiejętności w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Math – tłum. nauka, technologie, inżynieria i matematyka).

Projekt został rozpoczęty w styczniu 2014 roku. STEMconnector pozyskał do współpracy wielu partnerów i sponsorów, w tym 30 dużych korporacji, 60 organizacji non-profit oraz zespoły liderów z 36 Stanów Ameryki Północnej. Aktualnie na portalu www.MillionWomenMentors.org zarejestrowało się ponad 500.000 osób – mentorów, którzy zadeklarowali gotowość dzielenia się swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami na zasadzie wolontariatu w minimalnym wymiarze 20 godzin w ciągu roku.

Czym jest Million Women Mentors Poland ?

Million Women Mentors Poland to polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors, który jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mentorów we współpracy z Polską Siecią Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Celem projektu jest udzielnie wsparcia kobietom, niezależnie od wieku, w ich dążeniu do pozyskiwania praktycznych umiejętności w obszarze ścisłych kompetencji, w szczególności nowych technologii i kompetencji cyfrowych. Potrzeba realizacji takiego projektu wynika z bardzo małej liczby kobiet uczących się i pracujących w dziedzinach STEM.

Nasze przedsięwzięcie będzie dostępne dla kobiet i dziewcząt, wspierając je od czasu szkoły średniej do aktywności zawodowej poprzez utrzymywanie rozwoju zainteresowań i pewności siebie, niezbędnej do tego, aby powiodło im się w nauce przedmiotów ścisłych, w zdobywaniu stopni naukowych oraz karierze zawodowej. Jako partner projektu MWM realizowanego aktualnie w USA będziemy uczestniczyć w realizacji wspólnej wizji udzielenia mentorskiego wsparcia w obszarze STEM, mając dostęp do wszystkich zasobów merytorycznych i technicznych oraz najlepszych praktyk. W zamian planujemy do roku 2020 pozyskać do współpracy i zmobilizować do działania liderów zmian, przedstawicieli instytucji i organizacji z następujących sektorów: Nauka, Samorząd oraz Gospodarka, aby do 2020 roku posiadać w bazie MWM Poland 20.000 polskich specjalistów jako mentorów STEM (zarówno w Polsce jak i Polaków na całym świecie).