Polska 3.0 to oddolny, klastrowy program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Polsko-Czeskiego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego funkcjonować będzie port śródlądowy na Odrze, a docelowo zakładana jest budowa połączenia Dunaj-Odra-Łaba, a także przyłączony zostanie Nowy Jedwabny Szlak, poprzez wykorzystanie kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu (przedłużenie linii szerokotorowej nr. 65 do ponadnarodowego Centrum Logistycznego). W ramach Centrum Logistycznego funkcjonować będzie też dogodne połączenie poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W bliskiej odległości znajdują się także lotniska w Krakowie i Ostrawie.

Program Polska 3.0 nazywany bywa Centralnym Okręgiem Przemysłowym na miarę XXI wieku, jednakże obszarem swego zasięgu znacznie większym od oryginalnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdyż choć podobnie jak COP, inwestycje skoncentrowane są w jednym dużym regionie – w tym wypadku jest to obszar południowo-zachodniej Polski i graniczącymi z nią obszarami Czech, to Centrum Logistyczne zintegruje w jedną płaszczyznę różne formy transportu (woda, kolej, transport drogowy i lotniczy). Tym samym powstanie jedyne takie miejsce w Europie, gdzie krzyżują się wszystkie najważniejsze magistrale transportowe.  Tym samym Polska wykorzysta swoje dogodne, tranzytowe miejsce w Europie i zmieni zarazem europejski, logistyczny układ sił. Centra logistyczne i huby przeładunkowe będą przeniesione z Europy Zachodniej, do Europy Środkowej (Polski i Czech).  Stwarza to niebywałe możliwości dla rozwoju polskiej gospodarki. Samo Centrum Logistyczne to około 75 000 nowych miejsc pracy oraz tworzące się wokół ośrodki biznesu.

W Polsce powstał największy klastrowy program w Europie. Teraz Polska 3.0 pomoże stworzyć ekosystem klastrów na Ukrainie i razem zacieśnią swą współpracę.

Łącząc klastry w programie Polska 3.0 – największym projekcie klastrowym w Europie, połączono również regiony, zarówno krajowe jak i transgraniczne, dla realizacji wspólnych celów, które poprzez pojedyncze dążenia poszczególnych samorządów i brak środków nie byłyby możliwe do realizacji w zakresie ogólnopolskim.

Spójny, oddolny i apolityczny program tworzony przez klastry, zgromadził kilkaset przedsiębiorstw, począwszy od sektora MŚP po największe, czołowe polskie firmy i startupy, które osiągnęły międzynarodowy sukces, porty, społeczność lokalną, ośrodki naukowe, czołowe polskie uczelnie i gminy, wpisuje się w tzw.  rządowy Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie nazwany Planem Morawieckiego, wytwarzając narzędzia do jego realizacji i wykorzystując tranzytowe położenie Polski. Polska 3.0 wpisuje się także w europejskie plany finansowania.  W ramach projektu skupiono najlepszych specjalistów w dziedzinie logistyki, transportu, finansowania z puli krajowej i europejskiej, specjalistów od kwestii środowiskowych i innych.

Prezentacja programu POLSKA 3.0 (dokument PDF)