Platforma Współpracy Przedsiębiorczych Kobiet to międzynarodowa organizacja non profit z siedzibą w Brukseli, której celem jest promowanie przedsiębiorczości kobiet oraz ułatwienie współpracy kobiet na arenie międzynarodowej. Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, a w szczególności Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet aktywnie uczestniczy od samego początku w tworzeniu platformy, która została zarejestrowana jako stowarzyszenie zrzeszające organizacje przedsiębiorczych kobiet zarówno w Europie jak również w innych krajach.

Warto dodać, że WEP jest kontynuacją wydarzenia, które odbyło się w lutym 2013 r. w Parlamencie Europejskim pod hasłem “WOMEN ENTREPRENEURS – 5 Pillars for Growth” (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET – 5 Filarów dla Wzrostu). Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet uczestniczyła w tym europejskim przedsięwzięciu. Postanowiono wówczas kontynuować współpracę na rzecz przedsiębiorczości kobiet i organizować podobne przedsięwzięcia w poszczególnych Parlamentach krajów członkowskich UE. Jako pierwsze podobne wydarzenie zorganizowaliśmy w Polsce w Parlamencie RP w Warszawie (11 – 13 czerwca 2013 r.) w formie konferencji oraz ekspozycji w hallu głównym Sejmu specjalnie opracowanych wielkoformatowych plansz promujących programy wspierające przedsiębiorczość kobiet w Polsce pod hasłem PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE – 5 Filarów dla Wzrostu.

  1. Polityka – Rozwój przedsiębiorczości kobiet w Unii Europejskiej i w Polsce wymaga wsparcia polityków: przyjazne państwo, zorientowane na ludzi z inicjatywą, czytelne i spójne prawo, prosty system podatkowy, urząd dla przedsiębiorcy, urzędnik chętny do pomocy.
  2. Edukacja – Rozwój przedsiębiorczości kobiet wymaga wsparcia w zakresie edukacji przedsiębiorczości: łatwiejszy dostęp do wiedzy praktycznej, elastyczny system szkoleń, ułatwiający i przyspieszający rozwój osobisty przedsiębiorców, a także w różny sposób zachęcający kobiety do podejmowania działalności gospodarczej.
  3. Innowacje – Rozwój przedsiębiorczości kobiet wymaga wsparcia w zakresie wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć zwiększających konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym: wymiana dobrych praktyk i związana z tym możliwość wykorzystywania rozwiązań, które z powodzeniem zastosowano gdzie indziej oraz dostęp do nowinek technologicznych i organizacyjnych.
  4. Współpraca (Networking) – Rozwój przedsiębiorczości kobiet wymaga współdziałania przedsiębiorczych kobiet w ramach zorganizowanych społeczności w kraju i na arenie międzynarodowej.
  5. Dostęp do finansowania – Rozwój przedsiębiorczości kobiet wymaga wsparcia w zakresie łatwiejszego dostępu do finansowania przedsięwzięć gospodarczych.