Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest wzorowana na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet i skupia Panie, które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy i angażują się w pozabiznesową działalność społeczną.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet promuje Panie, które prowadzą działalność w różnorodnych branżach na terenie całego kraju oraz zagranicą, ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadczenia zawodowe i są w różnym wieku.

Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce jest służyć własnym przykładem oraz promować odpowiedzialność, etykę biznesową i kulturę przedsiębiorczego sposobu myślenia. Promujemy dobre wzorce zgodnie z naszym hasłem “Potrafisz osiągać sukcesy – bądź wzorem dla innych“.

Kryteria wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet:
• Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmą i przestrzega standardy etyczne w biznesie
• Posiada cechy lidera, jest aktywna społecznie i chce dzielić się wiedzą i doświadczeniami
• Potwierdzi zamiar zaangażowania się w popularyzację idei przedsiębiorczości wśród kobiet

Nasza Misja
Promować przedsiębiorczość, życiową odpowiedzialność, społeczny system wartości wspólnego dobra i rozwijać przyjazne środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności kobiet.

Nasze Cele:
1. Promować pozytywny wizerunek przedsiębiorców i wspierać przedsiębiorczość, w szczególności wśród kobiet.
2. Ułatwiać i rozwijać współpracę przedsiębiorców w pozyskiwaniu partnerów i klientów.
3. Organizować dostęp do wszelkich zasobów ułatwiających prowadzenie z sukcesem działalności biznesowej.
4. Angażować przedsiębiorców do mentoringu i praktycznej edukacji przedsiębiorczego sposobu myślenia.
5. Popularyzować wysokie standardy etyki biznesowej, zasady uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów.

Celowość powyższych działań potwierdzona została w Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach z dnia 13 września 2011 r. oraz w dokumencie Komisji Europejskiej PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020 – Plan działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie do 2020 r., który ma na celu rozwój potencjału przedsiębiorczości w Europie, zlikwidowanie istniejących przeszkód i zrewolucjonizowanie kultury przedsiębiorczości. Postrzeganie przedsiębiorców jako twórców miejsc pracy i osób rozwijających gospodarkę, a także docenianie ich sukcesów, to jedno z kluczowych zadań do realizacji w ramach tego dokumentu.

We współpracy z partnerami w sposób ciągły prowadzimy kampanię pozyskiwania nowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji za pośrednictwem formularza.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet rozwija się także na arenie międzynarodowej – do współpracy zapraszamy również osoby z poza Polski, przyznając tytuły Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Zapraszamy do współpracy wyjątkowe Panie, które prowadzą z sukcesem działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet w różnych krajach, przyznając im certyfikat i tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Uroczyste wręczenie certyfikatów dla Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet odbywało się 3-krotnie w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Misją Honorowego Ambasadora jest służyć własnym przykładem i promować przedsiębiorczość wśród kobiet, dzielić się dobrymi praktykami w naszych krajach oraz wspierać kobiety, które prowadzącą własne firmy i rozwijają działalność na rynkach międzynarodowych.

Obecnie Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet współpracuje z 22 Honorowymi Ambasadorami Przedsiębiorczości z następujących krajów: Belgia, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Indie, Irlandia, Norwegia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Tajlandia, Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie.


Inne Projekty

e-BRIDGE

Zaangażowanie kobiet przedsiębiorców w debacie o współpracy międzynarodowej

Loading